+A -A

荐傅长虞笺

楚闻骐骥不遗能于伯乐,良宝不藏辉于卞和。是以辉光夜射,价连秦赵,飞驷绝影,终朝千里。物尚有之,士亦宜然。

谢赐鄣日笺

大恩赐鄣日,其器虽小,而礼遇甚弘。昔卫绾锡六剑,珍而不用。楚虽不敏,且受而藏之。

赞助本站