hot服务器亟待续费,请给予赞助!点击查看>>

卷上 地黄〈微寒〉

+A -A

以少蜜煎,或浸食之,或煎汤,或入酒饮,并妙。生则寒,主齿痛,唾血,折伤。叶可以羹。〔证〕

赞助本站