hot服务器亟待续费,请给予赞助!点击查看>>

卷上 蓟菜(小蓟)

+A -A

(一)小蓟根∶主养气。取生根叶,捣取自然汁,服一盏,立佳。〔证〕

(二)又,取菜煮食之,除风热。〔证〕

(三)根主崩中。又,女子月候伤过,捣汁半升服之。〔证〕

(四)叶只堪煮羹食,甚除热风气。〔心〕

(五)又,金创血不止, 叶封之即止。〔心·证〕

(六)夏月热,烦闷不止∶捣叶取汁半升,服之立瘥。〔证〕

赞助本站