hot服务器亟待续费,请给予赞助!点击查看>>

卷上 船底苔

+A -A

冷,无毒。治鼻洪,吐血,淋疾∶以炙甘草并豉汁浓煎汤,旋呷。又,主五淋∶取一团鸭子大,煮服之。又,水中细苔∶主天行病,心闷,捣绞汁服。〔嘉补〕

赞助本站